BẢNG KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN TRA CỨU  
Mã hồ sơ  250205012110001 
Người nộp   
Chủ hồ sơ  Hạ Thị Sửu  Số CMT   
Địa chỉ   
Tên hồ sơ  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 
Loại thủ tục   
Tài liệu hồ sơ  Giấy chứng tử (bản sao) ; Bản khai có xác nhận của UBND xã là không thuộc đối tượng hưởng chế độ BHXH ; Biên bản uỷ quyền ; Bản sao hộ khẩu thường trú 
Ngày nhận hồ sơ  31/03/2011  Hạn trả  22/04/2011 
Trạng thái hồ sơ   
Kết quả giải quyết  Văn bản xác nhận 
Ngày trả kết quả Tổ chức công dân đã nhận lại hồ sơ.
Ngày 08/09/2011 bộ phận một cửa trả hồ sơ với kết quả: Đã xử lý 
Ghi chú   
 

XIN MỜI NHẬP MÃ SỐ CẦN TRA CỨU
(bạn nhập xong mã số hồ sơ nhấn phím Enter sẽ có kết quả như Form dưới)
Mã hồ sơ    (Nhập mã số đã nhận được xin đừng nhập dấu *)